Genel Şartlar    

İçindekiler:

Madde 1 – Tanımlamalar

Madde 2 – Girişimci Kimliği

Madde 3 – Uygulanabilirlik

Madde 4 – Teklif Ayrıntıları

Madde 5 – Sözleşme

Madde 6 – Geri çekilme hakkı

Madde 7 – Tüketicinin Yükümlülükleri

Madde 8 – Tüketici geri çekilme hakkı ve buna bağlı olan masraflar

Madde 9 – Geri çekme  durumunda tüccarın yükümlülükleri

Madde 10 –Düşünme  hakkını  dışta bırakama

Madde 11 – Fiyat

Madde 12 – Garantiyi  uzatma ve buna uyma şartları

Madde 13 – Teslimat ve uygulama

Madde 14 – Uzatılmış süre işlemleri: süre, sona erdirme ve bunu  yenileme

Madde 15 – Ödeme

Madde 16 – Şikayet

Madde 17 – Şikâyetler

Madde 18 – Ticari Branş Garantisi

Madde 19 – İlave ve farklı koşullar

Madde 20 – Sanal Mağaza Vakfı Genel Koşullarındaki Değişiklikler

Madde  1 – Tanımlamalar

Aşağıdaki koşullarda geçerlidir:

 1. Ek anlaşma maddeleri: Dijital içerik ve / veya hizmetlerin temelinde tüccar veya bir üçüncü şahıs arasında sağlanan bir mesafe sözleşme kurallarıdır. Dijital içerik ve / veya hizmetlerin bağlantılı olarak elde edilen bu sayede bir anlaşma anlamına gelir ki bu üçüncü şahıs ve tüccar arasındaki düzenlemedir;
 2. Düşünme dönemi: Tüketicinin dönem içinde geri çekilmesi için tanınan hak;
 3. Tüketici: Ticari, zanaat veya meslek ile ilgili amaçlar dışında hareket eden doğal kişi;
 4. Gün: takvim günü;
 5. Dijital içerik dijital formda üretilen ve temin edilen verileri anlamına gelir;
 6. Anlaşma Süresi: belirli bir süre içinde mal, hizmet ve / veya dijital içeriğin düzenli teslimatının sağlanması için yapılan anlaşma;
 7. Sürdürülebilir veri taşıyıcı: – e-posta dahil – tüketici ile ilgili herhangi bir bilgiyi gelecekte kullanmak veya geriye dönüşümlü olarak danışma veya bizzat kendisine gelen tüketici veya iş bilgilerini  uygun bir süre için kullanmayı  sağlayan ve  saklanan bilgileri değişmeden sağlayan bu bilgileri saklamayı sağlayan veri taşıyıcı;
 8. Müşterinin geri çekilmesi: Sözleşmede tüketici için düşünme imkanı sunmak;
 9. Girişimci: Webshop Vakfı tarafından belirlenen dijital içerik ve hizmetleri veya ürünlerini tüketiciye sunan   gerçek veya tüzel kişi;
 10. Uzaktan yapılan sözleşme: Organize edilmiş bir mesafe altında tüccar ve tüketici arasında imzalanan bir sözleşme. Böylece münhasıran ya da kısmen anlaşma sonucuna dahil olmak üzere dijital içerik ve / veya hizmetlerin, satış kullanımını uzaktan iletişimle yapılan anlaşma anlamına gelir;
 11. Model geri çekilme formu: Ek 1 de gösterilen, Avrupa modeli geri çekilme- cayma formu;
 12. Uzaktan iletişim için kullanılan teknoloji: Sözleşme durumunda tüketici ve girişimcinin aynı bölgede olmaması durumlarında kullanılabilecek imkanı sunar;

Madde 2 –  Girişimci  Kimliği

Girişimcinin Adı  ( ticari isimaltında kayıtlı adı);

Derman CBD

Zichtenburglaan 31
2544 EA, Den Haag
Tel: 06 28 68 67 87
E-mail: info@dermancbd.nl
KvK-  nr.: 73261696
BTW- nr: NL231892780B01

Girişimcinin faaliyeti ilgili bir lisans rejimine  bağlı ise: denetimi yapan makam hakkında daha fazla bilgi;

Girişimci aşağıda yazılı ve kuralları belirlenmiş meslek yürütüyorsa:

 • Bağlı olduğu bir mesleki birlik veya kuruluşa bağlı ise;
 • AB’de ya da verildiği yılda Avrupa Ekonomik Alanında profesyonel bir konum söz konusu ise;
 • Hollanda uygulanan mesleki kurallar ve talimatlara ve bu profesyonel kurallara erişilebilirlik yöntemi;

Madde 3 – Uygulanabilirlik

 1. Genel Şartlar girişimcinin her teklif ve işletmeler ve tüketiciler arasında söz konusu bir mesafe olduğunda yapılan  herhangi bir anlaşma için geçerlidir.
 2. Anlaşma imzalanmadan önce genel şartların metni tüketiciye gönderilecek şekilde  hazır hale getirilir. Bu  mümkün değilse, tüccar sözleşmesini önce tüketicinin genel koşulları görmesi için ve tüketici talebi üzerine uzakta da olsa en kısa sürede ve  ücretsiz olarak postayla gönderilecektir.
 3. Eğer bu anlaşma elektronik ortamda imzalanacaksa bir önceki maddede   adı geçen şartlara uygun hale getirilmeden ve elektronik  ortamda imzalanmadan önce tüketiciye gönderilebilinir. Böylece tüketici tarafından basit bir şekilde ve uzun süreli olmak üzere   Bu  mümkün değilse, tüccar sözleşmesini önce tüketicinin genel koşulları görmesi için ve tüketici talebi üzerine uzakta  da  olsa en kısa sürede ücretsiz olarak postayla gönderilecektir.
 4. Bu genel şartların yanı sıra belirli bir ürün veya hizmet koşulları geçerli olduğu durumlarda bu anlaşmanın  ikinci ve üçüncü fıkralarında geçen  çelişkili terimler durumunda tüketici her zaman onun için geçerli  olan ve hüküm tercih edebilir. 

Madde 4 – Teklif

 1. Teklif şartlarında sınırlı bir süreye ye konu olan bir durum söz konusu ise bu teklifte açıkça
 2. Teklifte sunulan ürünlerin, dijital içerik ve / veya hizmetlerin tam ve doğru bir açıklamasını içerir. Açıklama tüketici tarafından teklifin düzgün bir değerlendirmesini sağlamak için ayrıntılı ve yeterli olmalıdır. Yüklenici görüntüler kullanıyorsa, verilen ürün veya  hizmetin teklifi ve dijital içeriği ürün ve hizmeti doğru temsil etmeli ve bulunmaktadır. Girişimcinin  gönderdiği teklifteki  bariz hatalar veya yanlışlıklar tüketiciyi bağlayıcı değildir.
 3. Her teklifte belirtilen hak ve yükümlülükler teklifi kabul eden tüketiciye kabul ettiği bu teklifin hak ve yükümlüklerini açıkça belirten  bilgileri  içerir.

Madde 5 – Sözleşme 

 1. Anlaşma tüketicinin teklifi 4 üncü fıkra hükümlerine göre tabi kabul ederse  ilgili şartlara uyacağı anlamına gelir.
 2. Tüketici elektronik teklifi kabul ettiği takdirde tüccar hemen teklifin kabul edildiğini, elektronik olarak alındığını kabul edecektir. Elektronik teklif tüketici tarafından teyit edilmediği taktirde, tüketici  sözleşmeyi iptal edebilir.
 3. Anlaşma elektronik oluşturulduğunda, tüccar verilerin elektronik transferin  korunması için uygun teknik ve idari önlemleri alacak ve o güvenli bir web ortamı sağlayacaktır. Tüketici ödemeyi  elektronik ortamda  ödemek isterse,  tüccar uygun güvenlik önlemlerini alacaktır.
 4. Girişimci yasaya uygun – ödeme yükümlülüklerini karşılatmak için tüketiciyi bilgilendirmek ve  uzaktan yapılan sözleşmenin sağlıklı bir sonuca ulaşması için önemli olan faktörler konusunda tüketiciyi bilgilendirecektir.  Bunun kapsamında işletmeci anlaşmanın meşru olmadığı gerekçesiyle herhangi bir anlaşmayı imzalamamak ve   siparişi reddetmek veya bu siparişin gerçekleştirilmesi için özel koşullar eklemek hakkına sahiptir.
 5. İşletmeci tüketiciye ürün ve hizmet veya dijital içerik hakkında teslim edileceği durumlarda tüketici tarafından muhafaza edilebilir bir şekilde yazılı veya dayanıklı ve saklanabilinir bir ortamda aşağıdaki bilgileri uygun bir şekilde gönderecektir :
 6. Tüketici siparişi geri vermek ve bir şikâyette bulunmak isterse işletmenin kayıtlı olduğu adresi;
 7. Tüketicinin siparişini geri çekme koşulları ve bu hakkını icra edilebilme şartları, ya da geri çekilme hakkının kabul edilmemesiyle ilgili net bir açıklama;
 8. Garantiler ve satış sonrası servis hakkında bilgiler;
 9. Ürün, hizmet veya dijital içeriklerin vergiler dahil olarak fiyatını; dağıtım maliyetleri; ve ödeme şartlarını, teslim veya uzaktan yapılan sözleşmenin işleyiş yöntemini;
 10. Anlaşma bir yıldan fazla bir süresi varsa ya da belirsiz olması durumunda anlaşmayı feshetmek için gerekli şartları;
 11. Tüketicinin cayma hakkını varsa bunu  kullanması için  model formunu;.
 12. İşlemlerin uzun sürmesi durumunda önceki paragrafta geçen hükmün   sadece ilk teslimat için geçerli  olduğunu belirtir.

Madde 6 – Siparişi iptal etme hakkı

Ürünlerde:

 1. Tüketici hiçbir sebep vermeden 14 günlük bir düşünme dönemi içinde ürünün alımı ile ilgili anlaşmayı feshedebilir. İşletmeci siparişi iptal etme nedenini tüketiciden isteyebilir, ama bunu geri almamak için bir sebep olarak ileri süremez  ve buna mecbur edemez.
 2. Maddede adı geçen süre tüketici veya tarafından belirtilen üçüncü şahıs tarafından ürünün alınması sonrasında yürürlüğe girecektir veya;
 3. Tüketicinin verdiği bir ya da aynı sırayla verdiği çeşitli ürünlerle ilgili sipariş tüketici tarafından veya kendisinin görevlendireceği bir üçüncü şahıs tarafından verilen son siparişin alınmış olduğu gün;  işletmeci farklı teslimat süresi nedeniyle birden fazla ürünün siparişini reddederek, açık bir şekilde sipariş işleminden önce  ve  tüketicinin önceden  haberdar olması kaydıyla reddedebilir
 4. Eğer sipariş birden fazla sayıda parçalardan oluşuyorsa, tüketici tarafından ya da tüketici tarafından belirlenen bir üçüncü tarafça alındığı son gönderi veya son kalemin teslim edildiği bir ürünün teslimi gününden;
 5. Belirli bir dönem için yapılan bir anlaşma ile yapılacak düzenli teslimatın, tüketici tarafından ya da görevlendireceği bir üçüncü tarafça, ilk ürünü aldığı  gün içindir.

Bir hizmet ve somut bir aracı üzerinde temin edilmez dijital içerik içindir:

 1. Tüketici elle tutulur bir ortamda sağlanamayan ve dijital içeriklerin temini için yapılan bir   hizmet sözleşmesini  herhangi bir neden vermeksizin en az 14 gün içinde  feshetmek hakkına sahiptir İşletmeci siparişi iptal etme nedenini  tüketiciden isteyebilir, ama bunu geri almamak için bir sebep olarak ileri süremez  ve buna mecbur edemez..
 2. paragrafta atıfta bulunulan düşünme süresi sözleşmenin yapılmasından sonraki gün başlar.

Maddi bir aracı üzerinde temin edilmez  olan ve dijital içerikli  alışverişlerinizdeki ürün, hizmetlerle ilgili  cayma hakkı konusunda  bilgilendirmek:

 1. İşletmeci sipariş iptal etme ile ilgili olan model formu göndermemişse – bu maddenin önceki paragraflarda uyarınca belirlenen –  siparişi iptal etme veya geri çekilme hakkını,  orijinal dönemin sonundan itibaren hesaplanarak, on iki ay sonra  sona erer.
 2. İşletmeci, düşünme süresinin ilk  yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ve  on iki ay içinde ve bir önceki paragrafta belirtilen tüketici bilgilerini göndermişse, tüketiciye tanınan düşünme süresi  bu bilgileri aldığı günden itibaren 14 gün sonra  sona erecektir.

Madde 7 Düşünme süresi boyunca tüketicinin yükümlülükleri

 1. Tüketici bu düşünme dönemi boyunca ürünü ve ambalajı koruması gerektiğini ürünü sadece açıp bakmak için  veya ürünün orijinal halini görmek, özelliklerini ve işleyişini kesin belirlemek  üzere gerekli olduğu ölçüde kullanacaktır.  Burada öncül davranış biçimi tüketici,  dükkanda bir eşyaya bakmak için nasıl davranıyorsa  o ölçüde  izin verilecektir
 2. Tüketiciden sadece ürünün değerinin azalması ya da zarar görmesi durumunda paragraf 1’de belirtilen izin ötesinde sorumludur.
 3. Eğer üretici cayma hakkı konusunda yasa gereği tüm bilgileri tüketiciye sunmamış veya bildirilmemişse, sözleşmesinin bitiminde tüketici ürünün değerinin azalmasından sorumlu değildir.

Madde 8 – tüketici tarafından cayma  hakkı ve bunun masrafları.

 1. Tüketici çekilme hakkını kullanırsa, model cayma formunu doldurarak ya da işletmeciye  başka bir yolla  açık bir şekilde ve verilen  süre  içinde bunu
 2. En kısa sürede ancak paragraf 1’de belirtilen bildirimi izleyen günden itibaren 14 gün içinde tüketici ister elle, isterse işletmeci  veya onun (bir temsilcisine) ürünü iade eder. İşletmeci ürünün kendisi tarafından geri alınması gibi bir  teklifte bulunamamışsa bunu yapmak zorunda değildir. Tüketici  – süresi dolduğu tarihten önce ürünü iade etmiş olup sorumluluğunu yerine getirmiştir.
 3. Tüketici ürünü orijinal makul derecede mümkünse durumuna ve ambalajı bozulmadan, tüm aksesuarları ile ürünü geri göndermek ve girişimci tarafından belirlenen  talimatlara uygun şekilde olacaktır.
 4. Cayma hakkının doğru ve zamanında  yapılması riski ve ispat yükü tüketicinin üzerindedir.
 5. Tüketici ürünün  iade maliyetini doğrudan üstlenir. İşletmeci bu masrafın tüketici tarafından üstlenileceğini daha önce belirtmemişse ve tüketici de  bundan haberdar değilse,  tüketici  iade için nakliye  masraflarını üstlenmez.
 6. Tüketici ilk aşamada açıkça satışa yönelik hizmeti almasının hemen mümkün olamayacağını belirmemişse bu durumda işletmeci de ürün ile ilgili yükümlülüğünü tam olarak yerine getirmek  için  gaz, su veya elektrik temini sağlanması konusunda  ortam hazırladığından dolayı  tüketicide ürünü  talep ettikten sonra cayarsa, işletmeci cayma sırasında taahhüdünü yerine getirmek için yaptığı masrafın bir kısmının ürünün tüm fiyatıyla orantılı olarak   tüketiciden talep edebilir.
 7. Tüketici hizmetlerin yerine getirilmesi veya ürünün hazırlanması tamamlanmamışsa,  bölgesel ısıtma , su, gaz veya elektrik, tedariki için hiçbir masrafı ödemeyecektir, ancak:
 8. İşletmeci bu uyarıyı cayma durumundaki masrafları  ve model çekilme formunu  doğru zamanda  bildirmemişse, veya;
 9. Tüketici bu hizmetler sırasında sağlanan gaz, su, elektrik veya bölgesel ısıtma temini veya yürütülmesi başlangıcını açıkça talep etmemişse;
 10. Tüketici nerede elle tutulur bir ortamda sağlanamayan dijital içeriklerin tam veya kısmi teslimat için hiçbir maliyeti üstlenmeyecektir, ancak;
 11. Daha önce ve işin başında açıkça – süresinin bitiminden önce sözleşmenin yerine getirilmesi arzusunu belirtmişse;
 12. Kendisine tanınan cayma ve geri çekilme hakkını kaybedeceğini kabul etmişse, veya;
 13. İşletmeci tüketiciye bu hakkını kaybedeceğini beyanı edip, bunu teyit ettirmediyse; .
 14. Tüketici cayma hakkını kullanması durumunda bu  hukuka  bağlı olan bütün  ek anlaşmalar iptal edilir.

Madde 9 – cayma durumunda girişimcinin Yükümlülükleri

 1. İşletmeci, elektronik ortamda tüketici tarafından caymaya vermesi halinde  bu bildirimin alınmasından hemen sonra bir geri bildirim gönderir.
 2. İşletmeci teslim masrafları da dahil olmak üzere kendi tarafından yapılan herhangi bir cayma durumunda  caymayı bildiren günü takip eden  14 gün içinde ve  iade edilen ürünün gelmesini   bekleyecek ve tüm ödemeleri geri ödeyecektir. İşletmeci ürünü kendini geri getirmek için sunduğu  imkan olduğu sürece, o ürünü aldıktan sonra ya da  ya da hangi şekilde ürün daha erken geri gelmişse   o zamana dek   beklemesi gerekebilir.
 3. Farklı bir yöntemi kabul edilmedikçe işletmeci müşteri tarafından kullanılan ödeme türünün aynısını  geri ödeme için de kullanır. Paranın geri ödeme prosedürü  tüketiciler için ücretsizdir
 4. Tüketici standart  teslimattan  daha  pahalı yöntemini seçerse,  işletmeci daha pahalı yöntemin ek masraflarını geri ödemek  zorunda değildir..

Madde 10 – geri çekilme hakkının dışlanması durumları

İşletmeci   aşağıdaki mal ve hizmetlerde cayma ve geri çekilme hakkını iptal edebilir veya dışlayabilir. Ancak İşletmeci anlaşmanın başında  açıklamış  ise bu geçerli olur:

 1. Geri alma süresi içinde meydana gelebilecek olan ürün ya da hizmetlerin fiyat farklılıkları işletmecinin kontrolü dışında mali piyasa dalgalanmalarına bağlı olduğu durumlarda;
 2. Anlaşmalar, bir açık artırma sonucunda  yapıldı ise.  Açık artırma derken;  bir satış yöntemi anlamına gelen ve eşyanın, bir müzayedeci  tarafından yürütülen ve açık artırma ile şahsen hazır olma imkanı ile  satışa  sunulan dijital içerik ve / veya hizmetlerin verilen en yüksek  teklif ile alınmasını kapsar
 3. Hizmet sözleşmelerinde; hizmetin  tam olarak  uygulanması sonrasında,  ancak;
 4. Tüketicinin açıkça vermiş olduğu izinle başlanmış olası durumlarında ve ;
 5. Tüketici, işletmeci ile olan anlaşması tamamlandıktan sonra  cayma hakkını kaybedeceğini  ifade etmişse;
 6. Anlaşma belirli bir tarih süresince uygulanması gerekiyorsa ya da performans özelliklerinden dolayı  konaklama sağlanması için, hizmet sözleşmeleri, konut amaçlı, mal nakliyesi, araç kiralama hizmetlerini içermiyor ise;
 7. Boş zaman aktivitelerini içeren anlaşmalar, belirli bir tarih veya sözleşmede öngörülen yürütme dönemine ilişkin  uygulamalarda;
 8. Üretilen ürünlerin özellikleri, açıkça belirli bir kişi için amaçlanan tüketici veya hangi bir bireysel tercih veya kararın temelinde üretilmiş ürünlerde;
 9. Kolayca bozulan veya kısıtlı miktarda dayanma kapasitesine sahip olan ürünlerde;
 10. Sağlık veya hijyen korunması sebeplerinden dolayı geri gönderilmesi uygun olmayan ve bandrolü bozulmuş olan  mühürlü   ürünlerde;
 11. Diğer ürünler ile doğaları gereği  ayrılmayacak şekilde karışık ürünlerde;
 12. Alkollü içecekler, fiyatı yapılan anlaşmada kabul edilen türden olan ve  sadece 30 gün içinde teslim edilebilecek olan ve gerçek değerleri piyasada dalgalanmalara bağlı olan bu tür ürünlerde;
 13. Mühürlü ses, video kayıtları veya teslimattan sonra bandrolü bozulmuş bilgisayar programlarında;
 14. Gazeteler, abonelikler dışında olan dergi veya magazin dergileri;
 15. Bir maddi ortam dışında, sadece dijital içerikleri olan ürünlerde, ama eğer;
 16. Tüketicinin açık izni ile bozulmuş ise ve
 17. Tüketici cayma hakkını kaybedeceğine ifade etti ise bu geçerlidir.

Madde 11 – Fiyat

 1. Teklifte belirtilen dönemde  KDV oranlarındaki değişiklikler  hariç ürün ve / veya hizmetlerin fiyatlarında  fiyat  değişiklikleri yapılamaz.
 2. Yukarıdaki paragrafa rağmen finansal piyasa dalgalanmalara sahip tabi hizmetler  ve  işletmecinin bu dalgalanmalar değişen fiyatlara hiçbir kontrolü olmadığı durumlarda,  ve sunulan gerçek fiyatların ancak hedef fiyat olduğu belirtildiği durumlarda bu piyasa artışına uygulanabilinir.
 3. Mevzuat ya da düzenlemelere uygun olması kaydı ile ve sözleşmenin imzalanmasından 3 ay sonra içindeki  fiyat artışlarına sadece izin verilir.
 4. Sözleşmenin imzalanmasından 3 sonra yapılan fiyat artışlarına ve işletmeci buna mecbur kaldıysa bu  fiyat artışlarına sadece izin verilir, ve :
 5. Mevzuat ya da düzenlemelere uygun olması kaydı ile, veya ;
 6. Tüketici fiyat artışı yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere sözleşmeyi feshetme yetkisine sahiptir.
 7. Ürün veya hizmetlerin sunumunda verilen fiyatlara KDV oranları dahildir.

Madde 12 – Garanti uzatma ve buna uyma şartları

 1. Üretici yasal mevcut sözleşmenin yapıldığı tarihte ürün   veya hizmetin teklifte belirtilen ve garanti şart ve  hükümlerine, uygun ve  düzenlemelere ve sözleşme özelliklerine uygun olduğunu teyit ve garanti eder.  İşletmeci karşılıklı anlaşılmışsa, aynı zamanda ürünün normal kullanım  dışında ki kullanıma da uygun olduğunu teyit eder.
 2. Tüccar tarafından veya kendi tedarikçisi, üretici veya ithalatçı tarafına sağlanan ek garantiler  tüketicinin asla yasal haklarını kısıtlayamaz.  Tüccar kendi yükümlülüğünü yerine getirmediği  durumlarda  karşı taraf ile geçerli bir sözleşme  yaptığını  göstermesi durumları hariçtir.
 3. Ek garantiden anlaşılan yasa gereği tüketiciye belirli haklar ya da taahhütler sunması ve bunu kendisinin yerine   getirmediğini belgeleyen tüccar, yine de kendi tedarikçisi, ithalatçı veya üretici tarafından herhangi bir taahhütle bunu sağlayacağı anlamına gelir.

Madde 13 – Teslimat ve  uygulanması

 1. Tüccar başvuruları değerlendirirken ve ürünler için sipariş alınmasından ve  uygulanmasından sorumludur,   hizmetlerin sağlanması için mümkün olduğunca yakından
 2. Genel şartların    maddesinde belirtildiği  üzere, şirket  siparişi  alınca en geç 30 gün içerisinde  teslimat süresini de  kabul etmiş anlamına gelir. Eğer anlaşmada başka bir şart konmamışsa bu böyledir.   Teslimatın gecikmesi  ya da  kısmen teslim edilmesi durumunda da tüketici siparişi en geç 30 gün sonunda  alır.   Bu süre geçtiği durumlarda tüketici ceza veya tazminat ödemeden sözleşmeyi feshetme   hakkına sahip olacaktır.
 3. Üründeki herhangi bir hasar   veya ürün eksikliği  riski, ürünü tüketiciye direk  veya  daha önce girişimci tarafından  belirlenmiş ve aksi  açıklanmadıkça  girişimcinin bir  temsilcisi tarafından  teslim anına kadar tüccara aittir.

Madde 14 –Uzatılmış süre işlemleri: süre, sona erdirme ve bunu  yenileme:

 

 1. Tüketici yapılan süresiz geçerli olan bir kontratı sona erdirme kuralları gereği bir ay önceden haber vererek ürünler (elektrik dahil) veya hizmetlerden cayma hakkını kullanabilir,
 2. Tüketici yukarıda adı geçen anlaşmaları:
  • Yapılan süresiz geçerli olan bir kontratı herhangi bir süreye ya da zamana bağlı kalmadan sona erdirebilir.;
  • En azından kendisine uygulandığı şekilde sonlandırabilir.;
  • Şirketin kendisi için uyguladığı anlaşma gibi o da aynı sürede iptal eder.

Uzatma:

 1. Belirli bir süre için yapılan herhangi sözleşme  ürünlerin (elektrik dahil) veya hizmetlerin düzenli teslimatı durumunda  otomatik olarak ve sabit bir süre için yeniden  uzatılamaz ya da otomatik olarak yenilenemez.
 2. Yukarıdaki paragrafa rağmen  belirli bir süre için bir sözleşme yapılmış olan  zımnen üç aya kadar sınırlı bir süre için uzatılmış anlaşmalarla tedarik edilen,  günlük ve haftalık gazete ve dergiler de tüketici olarak,  süre bitiminde  en fazla  bir aya kadar bir  süre  ile uzatma sonunda sözleşmeyi iptal edilebilir.
 3. Tüketici belirli bir süre için sözleşme, süresiz olarak uzatılabilinir, ancak tüketicinin bir aya kadar bir ihbar süresi ile feshedebilir  hakkı saklıdır.  Bu ürünlerin veya hizmetlerin düzenli teslimatı,  zımnen belirsiz bir süre için uzatılabilir.  Zımnen üç aya kadar sınırlı bir süre için uzatılmış anlaşmalarla dergi, günlük ve haftalık gazeteler aboneliği  bir aya kadar bir  süre  ile uzatma sonunda sözleşme  iptal edilebilir.
 4. Düzenli teslimatla veya tanıtıcı olarak deneme aboneliği şeklinde gönderilen günlük gazeteler, haftalık yayınlar ve dergiler sınırlı bir süre ile sözleşmelerini  otomatik olarak uzatamazlar ve tanıtma süresi sonunda abonelik otomatik olarak  sona erer.

Süre:

 1. Eğer bir sözleşme bir yıldan fazla bir süreyle yapılmışsa, tüketici bir yıl sonra anlaşmayı sona erdirme süresi bitmeden, en fazla bir aylık  süre ile   anlaşmayı iptal edebilir, ancak  karşı taraf için de makul ve adil olan bir sürede anlaşıldığı durumlar buna dahil değildir.

Madde  15 – Ödeme

 1. Sözleşmede aksi belirtilmediği veya ek koşullarda belirtilmediği sürece  borçlu tutarlar ödenecek olan miktarlar, tüketici tarafından cayma süresinin başlamasıyla birlikte 14 gün içinde ödenir  veya bir düşünme veya cayma süresi yoksa, anlaşma yapıldıktan sonra 14 gün içinde  ödeme yapılır.  Tüketici anlaşmasına onay aldıktan sonra bir hizmet verilmesi konusunda  bir anlaşma durumunda, bu süre bu anlaşmayı aldığı günde başlar.
 2. Müşterilere ürünler satılırken   tüketici genel anlamda % 50’den fazlasını peşin ödemek zorundadır.    Ödeme kabul edildiği takdirde, veya avans ödemesi yapıldığında  tüketici sipariş önce servis (ler) uygulanmasına ilişkin herhangi bir hak iddia edemez.
 3. Tüketici verilen veya ödemede belirtilen verilerde herhangi bir yanlışlık söz konusu olduğunda  hemen tüccara bunu bildirmekle yükümlüdür.
 4. Tüketici ödeme (lerini) zamanında  yapamıyorsa ödemeyi en  geç  14 gün içinde   tüccara yapmalıdır.   İşletme tarafından teslim edildikten sonra, tüketiciye ödeme taahhütlerini yerine getirmek için 14 günlük süre verilmiştir. Bu 14 günlük süre içinde ödeme yapılmamasından  sonra, ödenmemiş tutar için  işletmeci   yasal faiz ve  icra  maliyetlerini talep etme hakkına sahiptir.

Bu toplama maliyetleri  maksimum ödenmemiş tutarların  en fazla  € 2,500 e kadarın % 15’ini;. Bir sonraki 2500 €  için %10 ve   sonraki 5000 €  üzerindeki miktar içinde % 5%.  Olmak üzere asgari      € 40,- talep edebilir. Girişimci, bu miktarlar ve oranlarda farklılıklardan,  tüketici menfaatine uygunuu uygulayarak yararlandırabilir.

Madde 16 – Şikâyetler

 1. Girişimci bu prosedür çerçevesinde şikayetleri ile iyi bilmektedir ve şikayetleri buna göre değerlendirme imkanı vardır.
 2. Tüketicinin bildirmesinden hemen sonra işletmeci bunun gerçekleşmesi gerektiğini anlaşmanın uygulanması konusunda açıkça tanımlanmış ve tamamen netleşmiştir.
 3. Şikâyetin alındığı ve girişimciye bildirildiği tarihten itibaren 14 günlük bir süre içinde cevap verilmesi gerekir. Bir şikayetin işlenmesi  için bir uzun işlem süresi öngörülebilir ise  tüketiciye  14 günlük süre içinde  şikayetin alındığını onaylayan ve daha uzun bir zaman gerektiği durumlarda da, bu durum  işletmeci tarafından tüketiciye bildirilir.
 4. Bir hizmet, ürün veya girişimcinin hizmetiyle ilgili şikayet,  sonra hem web sitesindeki (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht)  tüketici sayfasında bulunan  şikayet formu yoluyla yapılabilinir.  Bu şikayet,  girişimci  ve webshop  Vakfına  gönderilir.

Madde 17 – Anlaşmazlıklar 

 1. Girişimci tüketici arasındaki  sözleşmeler Genel Şartlarda da belirtildiği üzere  Hollanda yasalarına uygundur.
 2. Tüketici ve girişimci arasında oluşabilecek ve teslimat, ürün ve hizmetlere ilişkin anlaşmaların uygulanması   anlaşmazlıkları için tüketici veya  girişimci  tarafından   Anlaşmazlıklar Komitesine   gönderilir  Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (nl).   Bu komitenin vereceği karar her iki taraf için de  bağlayıcıdır.
 3. Tüketici ile girişimci arasındaki anlaşmazlıkta eğer tüketici makul bir süre içinde üreticiye bu şikayetini bildirilmişse bu  anlaşmazlık,  Uyuşmazlıklar Komitesi tarafından ele alınır.
 4. Anlaşmazlık ortaya çıktıktan en geç on iki ay sonra yazılı olarak Uyuşmazlıklarının Komitesi  olaya müdahale etmiş  olacaktır.
 5. Tüketici eğer üretici ile olan bir anlaşmazlığını bu Komiteye   göndermek istiyorsa   bunun vereceği  karara da  bağlı kalmak zorundadır.  Tüketici tarafından yazılı olarak yapılan istekten sonra beş hafta içinde üreticiye bunu yazılı olarak bildirecektir.   Girişimci isterse uyuşmazlık  hakkında yetkili mahkemeye başvurmak  hakkına sahiptir.   Girişimci beş hafta süre içinde tüketiciyi  konu hakkında bilgilendirmediği taktirde bunu  ilgili bir mahkemeye vermek zorundadır.
 6. Anlaşmazlıklar Komitesi (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop) Tahkim Kurulu kararı yönetmeliklerinde belirtilen koşullar altında  karar verir. Anlaşmazlıklarda Komitenin kararları bağlayıcıdır.
 7. Anlaşmazlıklar Komitesi anlaşmazlıklarda, girişimciye bir moratoryum verilmesi halinde müdahil olmaz.  İflas durumu  veya iş yapamama  durumlarında  dava sona erer ve komisyon oturumunda komite tarafından anlaşmazlık  ele  alınır ve  nihai karar verilir. .
 8. Eğer Anlaşmazlıklarda Sanal (Webshop) Mağaza Uyuşmazlık Komitesi  veya tanınmış başka  Tüketici İşleri Vakfı (SGC) veya Enstitüsüne  (Kifid) bağlıysa,  anlaşmazlıklarda bu üst komite satış yöntemi  ilgili anlaşmazlıklar üzerinde    yargılama yetkisine sahiptir.  Finansal Hizmetler Şikayetler onaylanmış diğer bütün anlaşmazlıklar ya da diğerleri için   tercihen yargılama yetkisi SGC  veya Kifid’e  üye tahkim kurulu tarafından  görülür.

Madde 18 – Ticari Branş Garantisi

 1. Websho Vakfı, Sanal Anlaşmazlıklar  Komitesinin üyelerine verdiği  bağlayıcı olan  tavsiyenin garantisini vermektedir. Eğer üyeler verilen bu kararı  incelenmek üzere mahkemeye iletmeye  karar vermedikçe bu geçerlidir.  Hakim  bu teminatı gözden geçirdikten sonra bağlayıcı olan bu   karar  korunmuş   durumundadır. Maksimum  € 10.000 tutarında  bu miktar tüketicilere Webshop tarafından ödenir. 10.000 € ve daha büyük miktarlarda da 10.000 €   ödenir.  Daha fazla miktarlar söz konusu olduğunda  ise  Webshop Keurmerk Vakfı  bağlayıcı tavsiye kararlarına uyulup uyulmadığı konusunda  ki  yükümlülüğü vardır.
 2. Bu Webshop Vakfı garantisinin uygulanması için tüketici itiraz amaçlı ve yazılı olarak   Keurmerk’e bu  iddiasını aktarması gerekir. Girişimci üzerindeki iddiası 10.000 €  lük miktarı aşarsa,   Keurmerk Webshop’u da katkıda bulunacak ve tüketiciye  € 10.000 aşan, şartıyla iddiasını sunan tüketicinin bu talebini  karşılamak hakkına sahip olacaktır

Madde 19 – İlave ve farklı koşullar

Bu Genel Şartlar  ve koşullardaki değişiklikler  tüketicilerin zararına olmamalıdır, yazılı ya da dayanıklı ve  erişilebilir bir ortamda  ve tüketici tarafından saklanabilir şekilde kayıt edilebilmelidir.

Madde 20 –   Sanal Mağaza Vakfı Genel Koşullarındaki Değişiklikler  

 1. Sanal Mağaza Webshop Vakfı, Tüketiciler Birliğine – Consumentenbond  danışmadan  bu kayıt ve şartları değiştiremez.
 2. Bu şartlardaki değişiklikler tüketicilere  en uygun bir şekilde yayınlandıktan  sonra ve teklif süresince geçerli olup,  verilecek bir teklif tüketiciye en uygun gelebilecek bir şekilde  sunulduğunda geçerlidir.